Kongre Hakkında

Kongrenin Amacı

Bilim dünyası yaklaşık iki yüz yıldır ateizmi esas alan pozitivist felsefenin tesiri altındadır. Bu felsefe, kâinattaki bütün varlıkları tesadüf ve tabiatın eseri olarak görmekte ve sadece laboratuvara giren maddeleri bilimsel bilgi olarak kabul etmektedir. Bu felsefî görüşte inanç sistemi, insanın duygu ve düşünceleri, his ve duyguları dikkate alınmamaktadır. Hâlbuki evren ve insanın yaratılışını anlamada sadece fizik, kimya, biyolojivb. kanunları yeterli değildir. Bunun için bütüncül düşünceye ihtiyaç vardır. Yani maddenin yanında mananın da dikkate alınarak ilmi metotlar çerçevesinde yaratılış gerçeğinin ele alınması gerekmektedir.

Bu amaçla 2017 yılında Harran Üniversitesi’nde birincisi yapılan Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’nin ikincisi 2018’de Atatürk Üniversitesi, üçüncüsü de 2019 yılında Iğdır Üniversitesi’nde düzenlenmiştir. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’nin dördüncüsü ise 2020 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongrelerinin öncelikli hedefleri arasında bilim ve inanç merkezli bir farkındalık oluşturmak gelmektedir. Düşünce ufkuna katkı sağlamak ve ilmi veriler doğrultusunda yaratılış gerçeğini merkeze alarak bilim insanlarına yeni bir bakış açısı kazandırmak da ana hedefler arasında yer almaktadır. Ayrıca yaratılış kongrelerinde inanç, yaratılış ve evrim konusu ilmi platformda değerlendirilmekte ve bu görüşün ideolojik düşüncelere alet edilmesinin önüne geçilmesinde önemli adımlar atılmaktadır.