Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Ad Soyad Kurum/Görev
Prof. Dr. Âdem DÖLEK Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Âdem KILICMAN University Putra Selangor,Malaysia
Prof. Dr. Âdem TATLI Dumlupınar Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Ahmet ADIGÜZEL Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ahmet KAYACIK Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ali ALAŞ Necmettin Erbakan Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Bölümü
Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ Dicle Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Ali Osman BELDÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Fahrul Zaman HUYOP Universiti Teknologi Malaysia, Department of Biotechnology and Medical Engineering, Faculty of Biosciences & Medical Engineering, Malezya
Prof. Dr. Faris KAYA Yıldız Teknik Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Fatih SATIL Balıkesir Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Fevzi ÖZGÖKÇE Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Gülendam TÜMEN Balıkesir Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Halim ULAŞ Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan AKAN Harran Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Hikmet AKDEMİR Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. İlham MİRAC İİKV,Akademik Koordinatör
Prof. Dr. İlhami GÜLÇİN Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya
Prof. Dr. İlkay Erdoğan ORHAN Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İrfan TERZİ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İshak Özgel Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Kazım UYSAL Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Köksal PABUÇCU Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Levent MERCİN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Zülfü YILDIZ Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Moniruzzaman KHONDKER University of Dhaka, Department of Botany, Faculty of Biological Science, Bangladeş
Prof. Dr. Muhammet GAFFAROĞLU Alievran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Muhittin YILMAZ Sinop Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Murat SARICIK Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Murat ÜNAL Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Musa Kâzım YILMAZ Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa KOYUN Bingöl Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Mutluhan TAŞ Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Muttalip ARPA İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
Prof. Dr. Necati AYDIN Alfaisal University, College of Business, Suudi Arabistan
Prof. Dr. Nurullah GENÇ T.C. Merkez Bankası Meclis Üyesi
Prof. Dr. Nurullah KURT University of Kuwait, Department Tafsir and Hadith, Faculty of Sharia and Islamic Studies, Kuveyt
Prof. Dr. Orhan ERDOĞAN Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Prof. Dr. Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ömer VAROL Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Prof. Dr. Rahmi KASIMOĞULLARI Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Selahattin ÇELEBİ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Selima KHATUN Government General Degree College, Department of Botany, Hindistan
Prof. Dr. Shaheed REZA Bangladesh Agricultural University, Department of Fisheries Technology, Faculty of Fisheries, Bangladeş
Prof. Dr. Shahrokh Kazempour OSALOO Tarbiat Modares University, Department of Plant Biology, Faculty of Biological Sciences, İran
Prof.Dr. Sinan ÖGE Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şahmurat ARIK Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Uğur ATAN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Veysel GÜLLÜCE Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Professor Yehia MECHREF Texas Tech University, Department of Chemistry and Biochemistry, Center for Biotechnology & Genomics, Amerika Birleşik Devletleri
Prof. Dr. Yusuf SANCAK Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Zafer TEL Adıyaman Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKALİ Atatürk Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Doç. Dr. Ahmet TEKİN Mardin Artuklu Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
Doç. Dr. Ali KUYAKSİL Iğdır Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Atila DOĞAN Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Davut IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. Ercan KAYA Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Erhan PİŞKİN Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Hayreddin KIZIL Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Doç. Dr. M. Salih GEÇİT Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
Doç. Dr. Rasim SOYLU Aksaray Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Doç. Dr. Yunus Emre GÖRDÜK Balıkesir Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇINKAYA Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Osman KARAAĞAÇ Erzincan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Dr. Nafi YALÇIN İİKV,Akademik Koordinatör
Dr. Selçuk ESKİÇUBUK Ankara Üniversitesi