Bildiri Metinlerinin Yayınlanma Süreci

Bildiri Metinlerinin Yayınlanma Süreci

IV. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi'nde sunulan bildirilerden Düzenlenme Kurulunca uygun görülen çalışmalar, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayınlanacaktır.