Congress Archive

Previously Organized International Creation Congresses

No Organizing Institution File Name Action
1 Harran University-Üsküdar University (2017) Full Paper
2 Atatürk University (2018) Full Paper
3 Iğdır University (2019) Full Paper

Books Produced from International Creation Congresses

File Name File Type Action
ÂYETLERİN VE HADİSLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Book
BİLİMİN IŞIĞINDA EVRİM GÖRÜŞÜNÜN SORGULANMASI VE YARATILIŞ Book
BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ Course Book
BİLİMLERİN DİLİNDEN YARATILIŞ-CREATION THROUGH THE LANGUAGE OF SCIENCES Course Book
BİYOLOJİNİN VE KİMYANIN DİLİNDEN YARATILIŞ Book
FELSEFENİN DİLİNDEN YARATILIŞ Book
HAYATIN DİLİNDEN YARATILIŞ Book
İSLÂMİYET’İN DİLİNDEN YARATILIŞ Book
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VEGEN MÜHENDİSLİĞİ DİLİNDEN YARATILIŞ Book
SORULARLA EVRİM VE YARATILIŞ Book
TABİATIN, MATEMATİĞİN, MÜHENDİSLİĞİN, TIBBIN VE ZİRAATIN DİLİNDEN YARATILIŞ Book
YARATILIŞ Book