Kongre Konuları

Kongre Konuları

  • Yaratıcıyı Tanıma ve Anlama
  • Fen Bilimleri Işığında Yaratılış
  • Din Bilimleri Işığında Yaratılış
  • Sosyal Bilimler Işığında Yaratılış
  • Ders Kitapları Müfredatı ve Yaratılış
  • Yazılı, Görsel, Sosyal Medya ve Yaratılış
  • Sanat ve Yaratılış