Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Özet ve tam metin sunum/bildirilerde başlık; tümü büyük harf, ortalı ve koyu yazılmalıdır. Başlığın altına araştırmacı(lar)ın adı soyadı, okudukları/çalıştıkları birim ve e- posta adresleri, çalışmanın Türkçe özeti, bu özetin altına ise 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler yazılmalıdır.


Metin içi başlıklar numaralandırılmış olmalı, sadece her kelimenin ilk harfi büyük ve alt başlıktaki bütün kelimeler koyu ve sola dayalı yazılmalıdır. Numaralandırma, ilgili ilim dalının gerek ve teamüllerine uygun yapılmalıdır. Atıflar metin içinde parantezli gösterilmeli ve hiçbir şekilde dipnotta verilmemelidir. Kaynakça güncel APA standartlarına uygun şekilde yazılmalıdır. Özet ve tam metin, Word programında, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Yazı büyüklüğü 12 punto olmalı ve satırlar arasında 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Kenar boşlukları “normal” (sağ-sol-üst ve alttan 2,5 cm.) olarak düzenlenmelidir.