Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Ad Soyad Kurum/Görev
Prof. Dr. Şahmurat ARIK Yürütme Kurulu Başkanı, Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Muammer GAVAS Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ali ÇELİK Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Atilla BATUR Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genel Sekreteri V.
Prof. Dr. Rahmi KASIMOĞULLARI Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İrfan TERZİ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Levent MERCİN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erdal ULUALAN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü
Prof. Dr. Mahmut ZORTUK Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, Ekonometri Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Bülent CIRIK Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Doç. Dr. Hamza Yaşar OCAK Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü
Dr. Muhammet Yunus ŞİŞMAN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Öğr. Gör. Yusuf Ziya BEYDÜZ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı V.
Alper YILMAZ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri V.